Advanced Search
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Geochronology, Geochemistry, Lu-Hf isotope of Granites from the Tengjia Gold Mine in the Northwest Jiaodong and Its Geological Significance
  Zetao ZHANG, Liuan DUAN, Yuncheng GUO, Pingyang ZHANG, Guangan MENG, Jiantian WANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.027
  Abstract PDF
  Main controlling factors of enrichment and accumulation pattern of Carboniferous Ceshui Formation shale gas in Lianyuan sag, Central Hunan
  fengbin miao, guotao zhang, baomin zhang, shengyuan luo, Yong YUE, wei tian, qiang wang
  doi: 10.12097/gbc.2023.06.016
  Abstract PDF
  Petrogenesis of the Mesozoic Malage complex pluton in the East Inner Mongolia:Constraints on the regional tectonic evolution
  Mengxing LI, Lijuan WANG, Zhen LI, Quan WANG, Juan LI
  doi: 10.12097/gbc.2022.06.030
  Abstract PDF
  Haisheng DING, Congcong LEI, Zhenyi WANG, Wenbao WANG, Weixing LI, Jun MA, Zhenjun YAN
  doi: 10.12097/j.issn.2022.06.019
  Abstract PDF
  shitao du, ruiming li
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.031
  Abstract PDF
  Sedimentary genesis of Mn-carbonates of the “Pingxi type” Mn deposits in the western Yangtze margin
  Shaoqiang LUO, yichi zhang, zengda liu, yi zhang, Zhiwei LIAO, kewei fu, qin huang
  doi: 10.12097/gbc.2024.01.004
  Abstract PDF
  Comprehensive regionalization and dynamic change of natural resources in Jilin Province
  Wei ZHU, Changlai GUO, weimin song, Zhiqiang YIN, , su liu
  doi: 10.12097/gbc.2023.08.043
  Abstract PDF
  The potential of normal-pressureshale gas explorationofWufeng Formation and the lower Silurian Longmaxi Formationin Wulongarea
  Linlin GUAN
  doi: 10.12097/gbc.2024.01.033
  Abstract PDF
  The stratigraphic age and detrital provenance evolution of the Donghetang Formation in the western Tarim Basin
  Suju YANG, Haoyu LIU, Zhongzheng JIANG, Jie HU, Peilin YANG, Rong TANG, Juncheng HU, Lan CHEN, Zhiwu LI, Yuxiu ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.025
  Abstract PDF
  Ore-controlling structure analysis and prospecting instruction of Xuefeng gold field in southern section of Jiangnan Orogenic Belt
  Jinliang CAO, ShuJun LV, Kangming SU, Yongde LI, Sicai PENG, Yujun DONG, Peike CHEN
  doi: 10.12097/gbc.2024.01.016
  Abstract PDF
  Deep learning method for lithology classification of sandstone uranium deposits based on imaging spectroscopy
  Wei PAN, Yuantao ZHANG, ,
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.007
  Abstract PDF
  Discovery of Volcanic Matter in the Upper Maokou Formation in Wumengshan Area and Its Geological Significance:Evidence of Early Activity of the Emeishan Mantle Plume
  Honghui ZHANG, Zhiwei LI, Guiren CHEN, Liang WU, Liyuan ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.07.002
  Abstract PDF
  Soil geochemical zoning based on factor analysis in Pingguo City , Guangxi
  Zhaoxin HU, Weiqun LUO, Yunqiu XIE, Qingjia TANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.030
  Abstract PDF
  Age, genesis and geological significance of the metarhyolite in the southern margin of the southern Tianshan Orogenic belt: constraints from zircon U-Pb age and trace elements
  Shaoying HUANG, Shouwen CHEN, Wenfang YUAN, Caiming LUO, Yunjiang DUAN, Qian KANG, Fengqi ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2024.01.015
  Abstract PDF
  Analysis and prediction of carbon stocks and habitats in the Yunnan-Guizhou Plateau based on the InVEST model
  Jiahui GUO, Xiaohuang LIU, Wenbo ZHANG, Liyuan XING, Ran WANG, Xinping LUO, Chao WANG, honghui zhao, Chaolei YANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.016
  Abstract PDF
  Classification framework and empirical study of Earth Critical Zone at small-scale: A case study of Xixia County, Henan Province
  Xiao LI, Kening WU, Yanan LIU, Jiacheng QIAN
  doi: 10.12097/gbc.2022.12.011
  Abstract PDF
  Age of volcanic rocks of the Waibizi Formation in the southern Zhangguangcailing and their Paleo-oceanic subduction geological records
  , Bingying DU
  doi: 10.12097/j.issn.2022.09.006
  Abstract PDF
  Lei LIU, le wang, kainan zhang, jiacheng mei, qunjia zhang
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.047
  Abstract PDF
  Stratigraphic water distribution pattern and main controlling factors in the southeastern part of Surig gas field
  Kaixiao ZHANG, Yanqin GUO, wenbo bao, Shixiang FEI, Baiqiang LI, Zhenzhen WU
  doi: 10.12097/gbc.2024.01.009
  Abstract PDF
  The nature of the mantle source and exploration implications of the Qixin intrusion , Beishan, Xinjiang: Insights from olivine compositions
  zhenzhen pang, mingzhe xia, yinqiang wang, yi man, zhaode xia, haidong zhang
  doi: 10.12097/gbc.2024.01.021
  Abstract PDF
  Research on 3D geological modeling method based on stratigraphic pinchout
  , , , , ,
  doi: 10.12097/gbc.2023.03.030
  Abstract PDF
  Soil geochemical baseline values and background values in Xunke Plain of HeiLongJiang Province
  Zhehuan ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.020
  Abstract PDF
  Geochronology and geochemistry of the Late Triassic adakitic granites and their geological implications in northern Liaoning province
  jintao ge, chao zhang, li zhang, cheng qian, fuchao na, weimin song, junyu fu
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.018
  Abstract PDF
  Research on the Spatial Change Law of Carbon Storage and Carbon Fixation Potential in Five Counties of Qiqihar
  Zedong ZHAN, Guangyue XI
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.028
  Abstract PDF
  Yanyu ZHONGYANYU, Xie LUO,
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.011
  Abstract PDF
  Metallogenic characteristics and genesis of the Tengchong sandstone-type uranium deposit.
  WU, Yu XIA, Kenken ZHOU, Wei LIANG, Lianpeng LI, Xing LEI, Ran KONG, Songbo LI, Xi TANG, Dalin BAO
  doi: 10.12097/gbc.2023.07.019
  Abstract PDF
  Yishu ZHU, Hanyu WU, Ming MA, Yaoyao XU, Canxuan MA
  doi: 10.12097/gbc.2023.07.036
  Abstract PDF
  Evaluation of Land Subsidence Evolution Law and Potential Prediction Modelin Wangsiying area of Beijing
  He LIU
  doi: 10.12097/gbc.2023.10.008
  Abstract PDF
  The determination of red beds in Lajiu area of Lhorong, Tibet and its its constraints on the evolution of the Eastern Bangong-Nujiang Ocean
  Longqiang LIU, Xiaochun LÜ, xiaohu fu, zhiqiang yin, zetai chen, rui liu, nan li
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.043
  Abstract PDF
  , , , , , , ,
  doi: 10.12097/gbc.2023.01.035
  Abstract PDF
  Yanhui GUO, Youpeng HUANG, Libing ZHANG, Liang ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.08.036
  Abstract PDF
  Geological characteristics of the Rentun conglomerate type diamond deposits and its source of metallogenic materials in Wafangdian, Liaoning Province
  Fanglai WAN, Yongsheng CHENG, Jinjing JIANG, Siqi WANG, Hua XU, Zewen ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.003
  Abstract PDF
  Ecological zoning from the perspective of ecosystem service supply and demand in the Chishui River Basin
  Yuqin SUN, Jun WANG, Zhiwei YANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.02.023
  Abstract PDF
  Thinking for the transformation of ecological protection and restoration in the coupled view
  Jun WANG, Yuqin SUN, Zhiwei YANG, Jian PENG
  doi: 10.12097/gbc.2023.02.024
  Abstract PDF
  The Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating and geochemistry of the Yagan intermediate-acid volcanics in the northern margin of the Alxa block: Constraints on regional tectonic evolution
  Congcong LEI, Qi GAO, Wenbao WANG, Weixing LI, Jun MA, Zhenjun YAN
  doi: 10.12097/gbc.2022.11.030
  Abstract PDF
  The Geochronology, Geochemistry and Petrogenesis of the Weibozhan intermediate-acid granites in the northern margin of the Alxa block.
  Congcong LEI, Jun MA, Haijun BO, Haisheng DING, Wenbao WANG, Weixing LI
  doi: 10.12097/j.issn.2022.03.026
  Abstract PDF
  Understanding the evolution of relationships between natural resource, social economy, and eco-environment
  , Zhiwei YANG, ,
  doi: 10.12097/gbc.2023.03.002
  Abstract PDF
  Characteristics and metallogenic significance of granite porphyry dykes from Baizhangzi gold deposit in western Liaoning
  Hongbin LI, Weijun XU, Guochen DONG, Zeguang CHANG, Huawei LI, Jiahui TANG, Lin SU, Jingli LIANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.08.005
  Abstract PDF
  Evaluation of black land quality in Sanjiang Plain based on minimum data set: A case study of Baoqing Plain
  Jinbao HE, Fanpeng KONG
  doi: 10.12097/gbc.2022.06.014
  Abstract PDF
  A Case Study on Susceptibility Assessment of Precipitation-induced Mass landslides Based on Optimal Random Forest Model, West Qinling Mountains
  Shuai LIU, Tao WANG, Jiamei LIU, Shuai ZHANG, Peng XIN
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.008
  Abstract PDF
  Hazard Assessment of Debris Flow in Jinsha River
  Yuqing SUN, Yonggang GE, Xingzhang CHEN, Lu ZENG, Xinyue LIANG, Xin FENG
  doi: 10.12097/gbc.2023.08.008
  Abstract PDF
  Tan Fei,Wang Jun, Jiao Yuyong, et al. Current Situation and Development of Urban Underground Space Suitability Evaluation[J].Earth Science, 46(5):1896-1908.
  , , ,
  doi: 10.12097/gbc.2023.04.019
  Abstract PDF
  Application of distributed 3D wide field electromagnetic method in the exploration of rich iron ore in the thick covered area of Litun
  Yuzhen ZHU, Wenyan ZHANG, Zhijun GAO, Liang RU
  doi: 10.12097/gbc.2022.09.023
  Abstract PDF
  Difference of the syn-tectonic magma flow and granite emplacement in relatively stable tectonic environment and its tectonic implication
  Xiaojie JIANG, Songnan LIU, Liyun ZHOU, Xin CHEN, Yu WANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.029
  Abstract PDF
  Design and Key Technologies of Global Mineral Resources Information System
  Xuezhou HE
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.005
  Abstract PDF
  More+
  Category
  Deposit characteristics and potential resources of silicon material for high-purity quartz of muscovite-pegmatite-granite type in Ningdu, Jiangxi Province
  TANG Chunhua, ZHANG Shenghui, YUAN Jing, CHEN Yan, QIAN Zhengjiang, LIU Xiaolong, SUN Chao, ZHOU Yu
  doi: 10.12097/gbc.2022.10.026
  Abstract FullText HTML PDF
  Ore-controlling structure and exploration target of Xiejiagou gold deposit in northwest Jiaodong area
  BAO Xinglong, QIAN Jianping, SUN Junlei, HUANG Dongzhe
  doi: 10.12097/gbc.2022.11.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of CSAMT and logging combined constrained inversion in oil shale identification in the southeast uplift area of Songliao Basin
  LUO Weifeng, HU Zhifang, ZHANG Jiaqiang, YANG Yunjian, XU Yinbo, SUN Qilong
  doi: 10.12097/gbc.20210517001
  Abstract FullText HTML PDF
  Reservoir characteristics and controlling factors of physical properties of the Dongying Formation of the CFD6−4 Oilfield in the Bozhong Sag
  CAO Yingquan, QU Xiyu, WANG Qingbin, WANG Guanmin, CHEN Sirui
  doi: 10.12097/gbc.2022.10.038
  Abstract FullText HTML PDF
  Physical properties and percolation characteristics of Neogene Lantian−Bahe Formation thermal reservoir in Guanzhong Basin
  ZHANG Ying, REN Zhanli, LAN Huaping, QI Kai, XING Guangyuan, XIA Yan
  doi: 10.12097/gbc.2022.12.015
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Hf isotope, geochemical characteristics of the metallogenic rock mass in Nomint copper deposit, Northeastern Mongolia, and its constraint on metallogenic tectonic setting
  WU Taotao, CHEN Cong, WANG Qingshuang, YAO Yuan, ZHOU Yongheng, CHAI Lu, BAO Qingzhong
  doi: 10.12097/gbc.2022.08.022
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on eco-geological survey method based on soil landscape model
  WEI Xiaofeng, FAN Liuyang, SUN Zijian, YIN Zhiqiang, JIANG Ying, XIAO Chunlei, CHEN Ziran
  doi: 10.12097/gbc.2022.10.016
  Abstract FullText HTML PDF
  Enrichment characteristics and ecological risk assessment of heavy metal Cd in soil and sediment along the Yangtze River in Nanjing, Jiangsu Province
  LIU Qiang, HU Jian, GONG Shaojun, LUO Feng, YANG Guifang
  doi: 10.12097/gbc.2022.12.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Paleoclimate background and genetic mechanisms of different soil structures in typical black soil areas of Songliao Plain
  LIU Hang, LI Ruihong, LI Shengrong, HOU Hongxing, QIN Tian, GAO Yuan, ZHOU Yeze, LI Mingjun
  doi: 10.12097/gbc.2023.02.049
  Abstract FullText HTML PDF
  The formation mechanism of geothermal salty water based on hydrochemistry and isotopes in Rudong geothermal field, Guangdong Province
  SHAO Yuwei, MAO Xumei, ZHA Xixi, LI Cuiming, ZHAO Tong
  doi: 10.12097/gbc.2023.04.011
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and petrogenesis of Wuhema highly fractionated I-type granitoids in Qinghai Province from Songpan-Ganzi Terrane
  CHEN Min, WANG Yanhe, GU Qiang, MA Qing
  doi: 10.12097/gbc.2022.06.021
  Abstract FullText HTML PDF
  Structural patterns and influencing factors of the upper wall of the nappe in the Karamay-Wuerhe fault zone, northwestern Junggar Basin
  ZHANG Lei, BAI Yu, LI Mengyao, WANG Tao, MA Yinshan, YANG Yazhou
  doi: 10.12097/gbc.2022.04.045
  Abstract FullText HTML PDF
  Stratigraphic sequence and tectonic-sedimentary evolution of Sinian-Cambrian boundary in Yangmu-Yandong area, Guangyuan, Sichuan Province
  WANG Linkang, WEN Long, LI Zhiwu, LIU Shugen, CHEN Daizhao, SONG Jinmin, WANG Han, CHEN Mingsi, YANG Bo, TANG Pan, CHEN Rongqing, DING Yi
  doi: 10.12097/gbc.2023.03.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Zircon U−Pb age and tectonic setting of the shoshonitic volcanic rocks in the Xirenbudun area, Inner Mongolia
  CHENG Yi, CHEN Gongzheng, LI Yingjie, WANG Jinfang
  doi: 10.12097/gbc.2021.10.010
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology and mineralization significance of the Late Cretaceous Xiaolonghe granite in the Tengchong Block
  LIU Jinliang, CHEN Yongqing, SHANG Zhi
  doi: 10.12097/gbc.2022.07.047
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive monitoring of land subsidence and ground fissures in Songzhuang, Beijing, based on distributed optical fiber sensing technology
  SHA Te, LUO Yong, LEI Kunchao, TIAN Fang, WANG Xinhui
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.003
  Abstract FullText HTML PDF