Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  4506 Records  Total  226 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
王高尚 2022,(1):0
Division of tectonic units in African continent HU Peng, REN Junping, XIANG Peng, GU Alei, WANG Jianxiong, WANG Jie, WU Datian, XIANG Wenshuai, SUN Kai, ZHAO Kai, LIU Xiaoyang, JIANG Junsheng, ZENG Wei, ZENG Guoping, ZHANG Hang, LIU Jiangtao, ZHOU Zuomin 2022,(1):1-18
Relationship between lithospheric evolution and mineralization in Africa Continent QIU Ruizhao, ZHAO Guochun, QIU Lei, LIU Yong, SUN Kai, XIAO Qinghui, ZHOU Su, ZHAO Hongjun, REN Xiaodong, FAN Yuxu, GAO Qian 2022,(1):19-33
The first discovery of Mesoproterozoic gabbro in Nondo area, Northeastern Zambia: Response of the Bangweulu Block to the Columbia supercontinent breakup GU Alei, REN Junping, WANG Jie, ZUO Libo, SUN Hongwei, XU Kangkang, CHEN Jing, EZEKIAH Chikambwe, EVARISTO Kasumba 2022,(1):34-47
A comparison between orogenic gold deposits in Northeast Africa and Jiaodong, China and its implications for exploration in Africa ZENG Guoping, XIANG Wenshuai, WU Fafu, LI Fulin, WANG Jianxiong, HU Peng 2022,(1):48-59
Metallogenic regularity and resource potential of manganese deposits in southern Africa SUN Hongwei, REN Junping, WANG Jie, WU Xingyuan, TANG Wenlong, GU Alei, ZUO Libo 2022,(1):60-71
Geological background and resource potential of gold mineralization in Liberia CHEN Chong, CHEN Kaixu, YAN Yongxiang, ZHANG Jichun, XU Jingyin, ZHENG Guoquan 2022,(1):72-84
Genetic types of gold deposits in Western Africa and their temporal and spatial distribution JIANG Junsheng, HU Peng, ZHANG Haikun, CHENG Xiang, WANG Jianxiong, XIANG Wenshuai 2022,(1):85-98
Stratigraphic divisions and their stratigraphic framework and correlation in Northeast Africa WANG Chenggang, XIANG Wenshuai, LI Fulin, WANG Jianxiong, WU Fafu, LI Yong 2022,(1):99-118
Distribution and occurring state of copper-gold mineral resources in Northeast Africa LI Fulin, XIANG Wenshuai, WANG Chenggang, ZENG Guoping, WU Fafu, LIU Jiangtao, WANG Jianxiong, LI Yong 2022,(1):119-128
Geology of VMS deposits in Northeast Africa and their research progress XIANG Wenshuai, ZHAO Kai, ZENG Guoping, LI Fulin, WANG Jianxiong, HU Peng, ZHANG Zicheng 2022,(1):129-140
Geology, mineralization and development of principal metal mineral resources in Guinea ZHANG Haikun, HU Peng, CHENG Xiang, JIANG Junsheng, LIU Jiangtao, XIANG Peng 2022,(1):141-153
Mineral resources and investment environment in Democratic Republic of the Congo LU Yiguan, GONG Penghui, SUN Kai, REN Junping, HE Shengfei, ZHANG Hang, XU Kangkang, PENG Lina, HE Fuqing 2022,(1):154-166
Development status and investment environment of mineral resources in Nigeri CAO Liang, CUI Sen, HU Peng, ZHAO Kai, LIU Asui, YANG Qidi, DAI Pingyun 2022,(1):167-183
Mineral resources and investment environment in Mozambique DONG Jinmeng, REN Junping, SUN Hongwei, GU Alei, ZHANG Jinrui, WANG Jie, ZUO Libo, PENG Lina 2022,(1):184-195
Distribution and metallogenesis of deep-sea rare earth elements SHI Xuefa, BI Dongjie, HUANG Mu, YU Miao, LUO Yiming, ZHOU Tiancheng, ZHANG Zhaoqi, LIU Jihua 2021,40(2-3):195-208
Genetic types and source characteristics of hydrocarbon gases adsorbed by Mesozoic-Paleozoic marine strata in well CSDP-2, Laoshan uplift, South Yellow Sea Basin LI Shuanglin, ZHAO Qingfang, DONG Heping, WANG Jianqiang 2021,40(2-3):209-218
Exploration guide of deepwater oil and gas resources along the Maritime Silk Road WANG Jianqiang, ZHAO Qingfang, LIANG Jie, CHEN Jianwen, DONG Heping, LI Shuanglin, SUN Jing 2021,40(2-3):219-232
Development trend of international marine geology research WU Xiuping, ZHANG Tao, SONG Shanshan, WANG Jinping, NIU Yibo 2021,40(2-3):233-242
Hydrocarbon geological conditions and exploration prospects of Lower Paleozoic in the South Yellow Sea Basin ZHANG Penghui, FU Yilin, LIANG Jie, CHEN Jianwen, ZHANG Yinguo, BAO Yanjun, XUE Lu, LI Huijun 2021,40(2-3):243-251