Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  4232 Records  Total  212 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Long records of paleoearthquakes along the Xorkoli section of the Altyn Tagh fault YUAN Zhaode, LIU Jing, WANG Wei, SHAO Yanxiu, LI Zhanfei, LI Zhigang 2020,39(2-3):147-163
Petrology,zircon U-Pb age and geochemical characteristics of the Lhaguo Tso ophiolitic melange in Tibet LIU Haiyong, ZENG Qinggao, WANG Yu, MAO Guozheng 2020,39(2-3):164-176
LA-ICP-MS zircon U-Pb age,geochemistry and genesis of Neoproterozoic granitoids in the Biezhentao Mountain of Wenquan County,Xinjiang ZENG Xiangwu, ZHAO Jun, NIE Xiaoyong 2020,39(2-3):177-193
Zircon U-Pb ages,geochemical features and geological implications of Middle Devonian granite in Wulanbaixing area,Qimantag area of East Kunlun Mountains WANG Panxi, GUO Feng, WANG Zhenning 2020,39(2-3):194-205
LA-ICP-MS zircon U-Pb age and petrogeochemical characteristics of Late Triassic granite porphyry in Panshuihe area,West Kunlum Mountains,Xinjiang TANG Mingying, GAO Zhenhua, DONG Zhenkun, ZHAI Xiaozhi, PAN Shiyang 2020,39(2-3):206-214
Geochemical characteristics and chronological significance of Middle Ordovician granite in Halahu area of southern Qilian Mountain LI Wufu, ZHANG Xinyuan, CAO Jinshan, WANG Guoliang, WANG Chuntao, WANG Wei, QIAO Guodong, LIU Jiandong, CHEN Lijuan 2020,39(2-3):215-223
Geochemical characteristics and petrogenesis of Early Cretaceous monzonitic granite in theMandu area,southern Da Hinggan Mountains LI Mengxing 2020,39(2-3):224-233
Geochronology and geochemistry of Late Mesozoic igneous rocks inJifeng area of Northern Da Hinggan Mountains and their tectonic significance WU Zhaojian, LI Jin, HAN Xiaozhong, ZHANG Chao 2020,39(2-3):234-252
Tracing of detrital provenance of Late Triassic Strata in the “Golden Triangle” area of Yunnan,Guizhou and Guangxi YANG Xiong, PI Qiaohui, LI Guo, WU Jianbiao, YU HuiDong, LU Di 2020,39(2-3):253-266
The petrogenesis of minette from Luocheng of Northern Guangxi: Geochemistry and U-Pb geochronology LIANG Guoke, WU Xiangke, CAI Yitao, TANG Wei 2020,39(2-3):267-278
Geochronology and geochemical characteristics of the Guola complex intrusion in the Hongponiuchang Cu-Au mining area of Deqin area,Yunnan Province,and its tectonic and prospecting significance WANG Xiaohu, YANG Aiping, LI Wenhui, YANG Shusheng, FAN Zhuguo, XIE Zhipeng, ZHUO Weifeng 2020,39(2-3):279-295
Zircon U-Pb age and geochemical characteristics of Langding intrusion of Shangri-La,Yunnan Province DONG Yi, DENG Jianghong, LIU Xianfan 2020,39(2-3):296-306
The present situation andpotential of oil and gas resources exploration in eastern Northeast China ZHANG Wenhao, ZHANG Jiaodong, ZHOU Xingui, WANG Dandan, LI Shizhen, LIU Xufeng, LIU Weibin, ZENG Qiunan, MENG Yuanlin, LIN Yanhua 2020,39(2-3):307-318
Metallogenic model and discovery significance of the Chuakelaqian cryptoexplosion breccia type Pb-Zn deposit in the Qimantag metallogenic belt,Qinghai Province ZHANG Aikui, LIU Zhigang, ZHANG Daming, LIU Guanglian, ZHANG Yong 2020,39(2-3):319-329
The discovery of the first vanadium deposit in Qinghai Province and its significance ZHANG Qinshan, TIAN Tao, HE Li, LIU Changzheng 2020,39(2-3):330-337
Mineralogical characteristics and Pb isotopes of Gongdongchong lead-zinc polymetallic deposit,Dabie orogenic belt WU Haoran, XIE Yuling, WANG Ying 2020,39(2-3):338-352
Zircon U-Pb age,geochemical characteristics and metallogenic significance of ore-bearing porphyry of the Jiawula Ag-Pb-Zn deposit in Inner Mongolia CAO Yanhua, LIU Yifei 2020,39(2-3):353-364
Geological characteristics and analysis of ore potential of China-Mongolia-Russia Economic Corridor ZHANG Fuxiang, ZHAO Sha, WANG Fengxiang, LIU Cheng, NIE Fengjun, ZHAO Yuanyi 2020,39(2-3):365-386
Bioavailability and source analyses of Se-enriched soil in the south of Fangshan district,Beijing AN Yonglong, HUANG Yong, ZHANG Yanling, QU Xueyan 2020,39(2-3):387-399
Design and implementation of mineral resources security dynamic analysis system based on Big Data of National Mineral Resources Survey ZHAO Ting, WANG Anjian, LIU Chao 2020,39(2-3):400-405